Oferta

Prowadzimy obsługę księgową firm.
 

Obsługa księgowa

 • prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów
 • prowadzenie ewidencji przychodów dla celów zryczałtowanego podatku dochodowego
 • prowadzenie rejestrów sprzedaży i zakupów dla celów podatku od towarów i usług
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia
 • reprezentowanie klienta w urzędach
 • sporządzanie miesięcznych deklaracji podatkowych
 • przygotowywanie i modyfikowanie zakładowych planów kont
 • sporządzanie i analizowanie bilansu zysków i strat oraz przepływu środków pieniężnych
 • sporządzanie deklaracji wstępnych i ostatecznych z tytułu podatku dochodowego
 • sporządzanie deklaracji do GUS

 

Obsługa kadrowo-płacowa:

 • prowadzenie dokumentacji kadrowej
 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej urlopów
 • przygotowanie umów o pracę, wypowiedzeń i rozwiązywanie stosunku pracy
 • przygotowanie list płac z uwzględnieniem: zwolnień lekarskich, urlopów, dodatków i potrąceń,
 • obsługa umów cywilno-prawnych: zlecenia, o dzieło, innych
 • przygotowanie deklaracji ZUS
 • przygotowanie informacji dla pracowników na drukach ZUS RMUA
 • przygotowanie rocznych deklaracji podatkowych dla pracowników ( PIT -11, PIT- 8B)
 • doradztwo w sprawach kadrowo-płacowych


Chcesz wiedzieć więcej?

 
themeforestInformacja

Zajmujemy się obsługą księgową, kadrowo-płacową małych i średnich firm. Prowadzimy obsługę zarówno w zakresie pełnej księgowości, jak również księgi przychodów i rozchodów.

Biuro Rachunkowe "EFEKT" s. c. Kraków
themeforestkontakt

Biuro Rachunkowe "EFEKT" s. c.
30-408 Kraków,
ul. Odrzańska 13 lok. 7


biuro@go-efekt.pl
+48 12 346 11 05


Realizacja: NSS Internet